tel.: +420 596 322 020, email: cruservis@cruservis.cz, další kontakty
CRU Servis s.r.o. - KARVINÁ
Úvodní stranaNaše službyNaše službyDíly a přislušenstvíDíly a přislušenstvíPrůvodciPrůvodceO Bosch Car ServiceO BCS

LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Pro poškozené, příp. havarijně pojištěné...

Jste účastníkem dopravní nehody, Vaše vozidlo je poškozeno a Vy nevíte jak dále postupovat? Prvotní vizuální pohled zpravidla rozsah poškození Vašeho vozidla neodhalí, proto zvažte přivolání Policie ČR. Eliminujete tím podezřelé faktory, které mohou následnou likvidaci značně ztížit, příp. i vyhodnotit jako nelikvidní! Pokud Vám nevznikne povinnost oznámit nehodu policii dle ust. § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, sepiště vždy "Záznam o dopravní nehodě" (standardní doporučený evropský záznam), který slouží k identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účástníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků, - tedy vše pro snadnější a rychlejší vyřízení náhrady škody.

Vám dále nabízí:

 • uplatnění veškerých oprávněných nároků týkajících se Vašeho poškozeného vozidla a vyplývajících ze zákona č. 186/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla;
 • provedení, příp. zajištění prohlídky Vašeho poškozeného vozidla (předně vyhotovení zápisu o rozsahu poškození a fotodokumentaci), předání nezbytných podkladů a dokumentace pojistiteli (TP, ŘP, devinkulace a další);
 • garantovanou kompletní opravu Vašeho poškozeného vozidla, kdy ve většině případů je možné finanční vyrovnání na základě vystavené plné moci k převzetí pojistného plnění přímo mezi pojistitelem a smluvním servisem, ovšem vše za předpodladu likvidní pojistné události, kterou pojistitel potvrdí vystavením tzv. krycího dopisu;
 • pojistitel vždy hradí prokázané škody bez příslušné spoluúčasti v případě havarijního pojištění a v případě plátců DPH, kteří evidují poškozené vozidlo v majetku podnikání, bez DPH, - je tedy nutno počítat s doplatkem DPH, a to za veškeré služby spojené s poškozením vozidla (odtah, oprava, příp. pronájem náhradního vozidla, atd.), uhrazené DPH si plátce uplatní v patřičném zdaňovacím období prostřednictvím příslušného finančního úřadu;
 • zapůjčení náhradního vozidla, dle uvedených alternativ:
  • parciální (dílčí, částečná) škoda - zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy Vašeho poškozeného vozidla (tj. maximálně po dobu mezi vystavením zakázky a fakturou za opravu),
  • totalní škoda - možnost zapůjčení náhradního vozidla po dobu vyřízení Vaší pojistné události (tj. maximálně po dobu od vzniku škodné události až do doby vyplacení pojistného plnění);
 • kalkulaci škody za užití expertních systémů: Audatex, SilverDat II., AVNSkla;
 • znalecké posudky a odhady motorových vozidel.

Likvidace pojistných událostí:

Ing. Miroslav Petriskiv

mobil: +420 724 366 879
tel: +420 596 322 020
email: ktechnik@cruservis.cz

Náš autoservis smluvně spolupracuje:

Vítejte ve svém Bosch Car Service

Vaše vozidlo je u nás v dobrých rukách. S více než 17.000 autoservisy Bosch Car Service ve více než 150 zemích jsme celosvětově největší nezávislou sítí autoservisů.

Spolupracujeme se společností Bosch a využíváme know-how a vybavení celosvětově největšího dodavatele náhradních dílů pro automobily. Skoro všechny renomované značky využívají ve svých nejnovějších modelech díly a technologie společnosti Bosch. Jako autoservis pro všechny značky vozidel zvládá Bosch Car Service a jeho vyškolení technici nejmodernější technologie vozidel a vždy dokážou zajistit provedení údržby, přípravy na technickou kontrolu, překontrolování vozidla, diagnostiku elektronických systémů a všechny další opravy vozidel.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Vybrané služby
Bosch Car Service
Navštivte nás na

YouTube YouTube   Facebook Facebooku   Google + Google +

CRU Servis s.r.o., Bohumínská 373/7, Karviná - Staré Město, 733 01, GPS: 49°51'53.438"N, 18°30'57.751"E
tel.: +420 596 322 020, email: cruservis@cruservis.cz, kontaktní formulář
Toplist